Nieuws

Geen geld gemeenten duurzaamheid

op 17 december 2013 Duurzaamheid met Tags:, , ,
leaf-drop

Ruim de helft van de gemeenten heeft te weinig geld in kas om de eigen gebouwen energiezuiniger te maken, zelfs als investeringen binnen vijf jaar zijn terugverdiend.

Dat geven de gemeenten zelf aan in een dinsdag verschenen enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en bureau Royal HaskoningDHV. De lokale overheid kreeg in het vorig jaar afgesloten Energieakkoord een belangrijke rol toebedeeld op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Gemeenten moeten onder meer zelf energie besparen, plekken voor windmolens of biogasinstallaties aanwijzen en milieuwetten handhaven.

Bijna 40 procent geeft echter aan er nog niet klaar voor te zijn om al die taken uit te voeren. In totaal vulden 233 gemeenten de vragenlijst in, meer dan de helft van het totaal.

Energiebesparing

Dat gemeenten nog worstelen met hun eigen rol, betekent niet dat ze op hun handen zitten. Ruim de helft geeft aan extra te gaan investeren om klimaatdoelstellingen te halen en bijna alle gemeenten doen wel iets aan het promoten van duurzame energie. Een kleine minderheid (9 procent) zegt dit onderwerp “geen prioriteit te geven”.

Energiebesparing voor koop- en huurwoningen staat bovenaan de lijst van punten uit het Energieakkoord die de gemeenten het belangrijkst vinden: 60 procent noemt het. Verder vindt 54 procent het belangrijk om duurzame initiatieven van burgers te stimuleren en hen bij te staan.

De helft vindt het besparen van energie door de eigen panden duurzamer te maken heel belangrijk, maar dat zal dus niet overal lukken: 52 procent vreest er te weinig geld voor te hebben.

Een aanzienlijk deel (45 procent) van de gemeenten ziet nog een andere belemmering: van vastgoed is de toekomst dikwijls onzeker. Als een pand binnen een paar jaar wordt verkocht, wordt de investering niet terugverdiend.